Conversation Between christopherstellar and aventador

1 Visitor Messages

 1. công ty luật http://tutozone.net/ dịch vụ thành lập công ty số điện thoại tư vấn luật tư vấn luật nhac san ổi, lập tức liền quay sang nói với một vị cường giả thiên giai ở bên cạnh:
  - Mau đi mời gia chủ, nói thiếu chủ đă trở lại, c̣n mang theo thiên đại tin tức nữa.
  Bên này, Huyền Dật Phong cùng với đoàn người Huyền Thiên đă bay tới, Huyền Dật Phong dẫn đầu bay tới bên cạnh Huyền Hư Hành, nói:
  - Hành thúc, con giới thiệu với thúc, khách quư Huyền gia tới từ ma vụ hải ngoại - - Huyền Thiên, cũng chính là Thiên thiếu trong miệng Hướng thiếu đó.
  Huyền Hư Hành lập tức động dung, mục quang nh́n thẳng về phía Huyền Thiên nói:
  - Huyền gia ở bên ngoài ma vụ hải? hiện tại vẫn tốt chứ?
  Huyền Thiên gật
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1